قیمت فروش داپلکس 2205 بروز رسانی: شنبه 12 اسفند 1402
کد کالا آلیاژ شرح کالا گرید استاندارد شکل سایز و ابعاد کشور کارخانه وزن واحد واحد قیمت
(تومان/کیلوگرم)
زمان ارسال
SS582 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 40 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 40×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS589 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 75 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 75×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS588 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 70 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 70×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS587 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 65 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 65×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS586 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 60 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 60×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS585 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 55 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 55×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS575 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 15 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 15×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS583 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 45 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 45×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS592 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 90 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 90×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS581 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 35 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 35×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS580 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 30 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 30×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS579 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 25 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 25×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS578 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 22 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 22×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS577 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 20 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 20×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS576 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 18 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 18×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS584 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 50 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 50×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS598 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 140 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 140×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS606 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 240 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 240×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS605 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 220 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 220×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS604 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 200 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 200×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS603 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 190 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 190×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS602 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 180 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 180×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS601 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 170 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 170×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS590 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 80 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 80×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS599 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 150 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 150×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS591 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 85 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 85×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS597 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 130 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 130×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS596 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 120 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 120×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS595 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 110 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 110×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS594 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 100 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 100×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS593 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 95 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 95×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS607 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 260 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 260×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS600 استیل میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 160 میلیمتر 1.4462 1.4462 میلگرد 160×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار

فولاد داپلکس 2205 - دوپلکس 2205

داپلکس 2205، یک فولاد زنگ نزن دو فازی با ساختار ترکیبی فریتی-آستنیتی شامل 22 درصد کروم، 3 درصد مولیبدن، 5 تا 6 درصد نیکل است. این داپلکس به طور گسترده در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای استحکام تسلیم دو برابر بالاتر از گریدهای فولاد زنگ نزن آستنیتی استاندارد می‌باشد. این آلیاژ در محیط‌های خشک استحکام خستگی خوب، مقاومت به ترک خوردگی تنشی، خوردگی شیاری، خوردگی حفره‌ای، خوردگی فرسایشی و خوردگی یکنواخت عالی از خود نشان می‌دهد.

ترکيب شيميايی فولاد داپلکس 2205 - دوپلکس 2205

Iron
Fe
Balance
Chromium
Cr
21/00-23/00
Nickel
Ni
4/50-6/50
Molybdenum
Mo
2/50-3/50
Manganese
Mn
2/00
Nitrogen
N
0/08-0/20
Carbon
C
0/03
 

خواص مکانيکی فولاد زنگ نزن داپلکس 2205 - دوپلکس 2205

سختي (HB) مدول الاستيک (GPa) درصد تغيير طول در 50 ميلي‌متر (2 اينچ) استحکام تسليم (MPa) استحکام کششي (MPa)
290 190 25 450 620

خواص فیزیکی فولاد زنگ نزن داپلکس 2205 - دوپلکس 2205- استیل داپلکس 2205

چگالی فولاد 2205(g/cm3) مقاومت الکتریکی (m.Ωn) نقطه ذوب (ºC) (J/Kg.K) ظرفیت گرمایی ویژه
8 850 1375-1400 500

خواص خوردگی فولاد داپلکس 2205 - دوپلکس 2205

داپلکس 2205 به علت داشتن درصد بالای کروم، مولیبدن و نیتروژن، نسبت به آلیاژهای 316 و 316L دارای مقاومت به خوردگی عالی در اکثر محیط‌ها است. بالا بودن درصد کروم، مولیبدن و نیتروژن در ترکیب شیمیایی فولاد، منجر به مقاومت به خوردگی حفره‌ای و شیاری عالی حتی در محیط‌های اسیدی و اکسید کننده می‌شود. تا حدود دمای 302 درجه فارنهایت (ºC150) در برابر ترک ناشی از خوردگی تنشی در محیط کلریدی مقاومت دارد. حضور فاز فریت باعث عملکرد خوب داپلکس 2205 در محیط‌های خورنده می‌شود.
 
تيزاب سلطانی  هيدروژن سولفيد
(H2S) 
اسيد فرميک
(HCOOH)
 اسيد استيک
(CH3COOH)
 کلر
(-Cl)
 آب دريا
(3/5%NaCl) 
اسيد نيتريک
(HNO3)
اسيد فسفريک
(H3PO4
اسيد هيدروفلوئوريک
(HF)
اسيد هيدروکلريک
(HCl)
اسيد سولفوريک
(H2SO4
نامناسب خوب: تا دمای  200°C خوب: در دمای محیط،
 وابسته به شرایط:در دماهای بالا
خوب : بیشترین مقاومت در دماهای جوش و غلظت های متوسط نامناسب وابسته به شرایط متوسط:در دمای محیط و غلظت بالا، خوب:در غلظت پایین و دمای محیط،
وابسته به شرایط: در دمای جوش
خوب: در غلظت های پایین،
وابسته به شرایط: در غلظت های بالا
نامناسب خوب: مناسب تا غلظت 1درصد و دمای کمتر از جوش خوب

خواص حرارتی و اکسیداسیون فولاد داپلکس 2205 - دوپلکس 2205

داپلکس 2205 همانند دیگر فولادهای زنگ نزن داپلکس دارای مقاومت به اکسیداسیون خوب در دماهای بالا است.
این گرید در دماهای بالاتر از 572 درجه فارنهایت (ºC300) حتی برای دوره‌های زمانی کوتاه، در معرض تردشوندگی قرار می‌گیرد؛ بنابراین استفاده از داپلکس 2205 برای دماهای بالاتر از 572 درجه فارنهایت توصیه نمی‌شود.
 
حداکثر دمای کاری فولاد ºC ،2205 ضريب هدايت حرارتی فولاد 2205، W/m.K ضریب انبساط حرارتی، m.K/µm
پیوسته
300
ناپیوسته
315
19 13/7

استانداردهای فولاد داپلکس 2205 - دوپلکس 2205

نام‌های ديگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
ANFOR Z3CrNi22.05Az A479
A182
S31803
S32205
X 2 Cr Ni Mo N 22-5-3 1.4462 2205

ويژگی‌های کليدی فولاد داپلکس 2205 - دوپلکس 2205

  • مقاومت بیشتر به خوردگی نسبت به فولادهای زنگ نزن سری 300 (مقاومت به خوردگی بیشتر و استحکام کمتر از 630 اما نه به اندازه 316)
  • مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی حفره ای و خوردگی یکنواخت نسبت به خوردگی تنشی در مقایسه با فولادهای زنگ نزن سری 300 (بیشتر از 316)
  • قابلیت جوشکاری خوب

کاربردهای فولاد داپلکس 2205

سیستم‌های تصفیه آب (Effluent scrubbing systems) صنایع نفت و گاز (لوله، تیوب، مبدل‌های حرارتی)
مخازن حمل و نقل برای کشتی‎‌ها و کامیون‌ها بیوگاز گیاهی
صنایع کاغذ و پالپ (تجهیزات سفیدکننده، سیستم‌های ذخیره‌سازی) صنایع غذایی
تجهیزات فرآیندهای شیمیایی (مخازن تحت فشار، تانکها، لوله، مبدل‌های حرارتی)
موتورها، فن‌ها، محورها، رول‌های پرس (در آنها ترکیبی از استحکام و مقاومت به خوردگی مورد نیاز است)
 

فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
تجهیزات درون چاهی نفت

فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
مخازن صنایع پتروشیمی

فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
برج های تقطیر


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
برج های خنک کننده


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
پایانه های نفتی دریایی


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
پمپ های صنایع دریایی


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
تجهیزات صنایع دارویی


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
تجهیزات فرآوری سوخت های بایو


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
جدا کننده های  صنایع پتروشیمی


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
ری بویلرهای پتروشیمی


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
سکوهای نفت


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
سیستم های تصفیه آب دریا


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
صنایع گاز طبیعی مایع


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
صنایع معدنی


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
کشتی های سکو حفاری


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
کندانسورها


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
لوله های ابزارهای دقیق


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
لوله های نازک کابل های ایزوله

فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
مبدل های حرارتی

فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
مخازن تبخیر

فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
مخازن دوجداره لوله ای


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
موتورهای صنایع دریایی


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
پمپ های هیدروتوربینی


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
تجهیزات استخراج نفت و گاز


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
تجهیزات درون برج های تقطیر


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
تجهیزات صنایع شیمیایی


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
زیردرایی های پژوهشی


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
کابل های پیش کشیده سکوهای نفت


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
مبدلهای گرم کننده تغذیه آب


فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
مخازن صنایع شیمیایی

فولاد داپلکس 2205 مورد استفاده در
مخازن حمل و نگهداری مواد شیمیایی
     

فرآیندهای ساخت و تولید فولاد زنگ نزن (استیل) داپلکس 2205

این گرید از فولاد دارای ریزساختار آستنیتی-فریتی است. همزمانی ریز ساختار این فولاد و ترکیب شیمیایی آن، منجر به ایجاد خواص مقاومت به خوردگی عالی و استحکام بالا می‌شود. از این آلیاژ در سیستم‌های فشار بالا استفاده می‌شود. از این آلیاژ برای کاربردهایی استفاده می‌شود که مقاومت به خوردگی و استحکام به اندازه فولاد گرید 316 مورد نیاز باشد.
 

شکل‌دهی داپلکس 2205

اکثر تولیدکنندگان داپلکس­ 2205، حداکثر دمای شکل­ دهی گرم را بین 2010 و 2100 درجه فارنهایت (1100 تا 1150 درجه سانتی­گراد) توصیه می­ کنند. اگر شکل قطعه­ کار متراکم نباشد، لبه­ ها می­ توانند به طور قابل توجهی سردتر از بالک قطعه باشند و خطر ترک­ خوردگی در مناطق سردتر وجود خواهد داشت. داپلکس 2205 قابلیت شکل ­پذیری  سرد مناسب در انواع­ سازه­ ها را دارد. استحکام بالای داپلکس 2205 می­ تواند مشکلاتی ایجاد کند. حتی زمانی­‌که این تجهیزات دارای توان کافی هستند، باید مجدداً پدیده برگشت فنری بالاتر به علت استحکام بالای این گرید اصلاح شود.

ماشینکاری داپلکس 2205

ماشین­کاری دوپلکس 2205 نسبت به فولادهای زنگ نزن آستنیتی سری­ 300 تا حدودی دشوار­تر است. نیروهای برشی بزرگ­تر و سریع­ترین ابزار سایشی شاخص مورد نیاز هستند. تعدادی از دستورالعمل­ها برای ماشین­کاری عبارتند از:
الف) استفاده از دستگاه­‌های سخت و محکم با نصب بسیار سفت و سخت ابزارها و قطعه­ کار
ب) به حداقل رساندن لرزش به وسیله نگه داشتن ابزار کشش تا حد ممکن کوتاه
ج) استفاده از شعاع یک دماغه روی ابزار برای کاربیدهایی که لبه تیز دارند، دیگر لازم نیست، در حالی­‌که هنوز استحکام متناسب را فراهم می­‌کنند
د) طراحی ترتیب ماشین­کاری همیشه برای ایجاد عمق برش زیر لایه­ ی کار سخت شده ناشی از پاس­های قبلی است.

عملیات حرارتی داپلکس 2205

  • محدوده دمای آنیلینگ 1868 تا 2012 درجه فارنهایت (1020 تا 1100 درجه سانتی­گراد) است.
  • تحت عملیات حرارتی نمی­ تواند سخت­ شود، اما داپلکس 2205 کار سخت است.
  • به منظور جبران افزایش ضریب انبساط حرارتی به توجهات خاصی نیاز است تا از تاب برداشتن و اعوجاج جلوگیری شود.

جوش پذیری داپلکس 2205 

اکثر روش­های استاندارد جوشکاری برای این گرید، به جز جوشکاری بدون فلزات پرکننده، همگی منجر به افزایش فریت می­ شود. 1554/6 AS برای فولاد 2205، با الکترودهای 2209 جوشکاری می­ شود، به طوری­ که فلز رسوب شده دارای ساختار داپلکس متعادل میباشد.
افزودن نیتروژن به گاز محافظ اطمینان حاصل می ­کند که آستنیت کافی به ساختار اضافه خواهد شد. حرارت ورودی باید در یک سطح پایین نگه داشته شود و باید از استفاده از پیش یا پس از گرمایش اجتناب شود. ضریب انبساط حرارتی برای این گرید پایین است؛ از این رو، اعوجاج و تنش‌­ها نسبت به گریدهای آستنیتی کمتر است.

آلیاژهای (فولادهای) جایگزین برای فولاد زنگ نزن داپلکس  2205

گرید دلیل جایگزینی
904L جایی که شکل‌پذیری بهتری مد نظر باشد، با مقاومت به خوردگی مشابه و استحکام پایین‌تر
UR52N+2507 زمانی که مقاومت به خوردگی بیشتر مانند مقاومت به خوردگی آب دریا در دمای بالا نیاز باشد، پیشنهاد می‌شود. این گرید از سوپرداپلکس ها استحکام بالاتری از 2205 دارد
6%Mo   مقاومت به خوردگی بیشتر مورد نیاز باشد، اما استحکام پایین‌تر و شکل‌پذیری بهتری ارائه می‌دهد
316L زمانی که مقاومت به خوردگی و استحکام بالای گرید 2205 مد نظر نباشد. گرید 316L در دسترس تر است و ممکن است کم هزینه تر باشد

 
 

ترکيب شيميايی فولاد زنگ نزن دوپلکس 2205


سوال: آیا از ساخت افزایشی فولاد های زنگ نزن داپلکس در کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود؟

جواب: اولین چیزی که با دیدن این سوال به ذهن من رسید محفظه های احتراق و نازل موتورهای موشک است که به وسیله ی دنده ها به هم متصل می‌شوند. اغلب اوقات از مس استفاده می‌شود اما برخی از موتورها مثل موتورهای روسی کاملا از فولاد ساخته شده اند که عمدتا برای جوش آن‌ها هزینه ی زیادی لازم است در صورتی که با استفاده از روش ساخت افزایشی این هزینه ها کاهش می‌یابد.
 

سوال: آیا انجام عملیات حرارتی محلولی (Solution Heat Treatment) استینلس استیل سوپر داپلکس نیازمند اتمسفر گاز خنثی است؟

جواب1: تا جایی که من اطلاع دارم معمولا از محفظه خلا (Vaccum chamber) برای این منظور استفاده می‌کنند نه گاز خنثی
 
جواب2: با توجه به تجربیاتی که در این چند سال داشتم اتمسفر کوره باید مرتبا کنترل شود. میزان اکسیژن باقی مونده باید کمتر از 6 درصد باشه.

جواب3: هیچ نیازی به گاز خنثی نیست می­تونی این عملیات رو روی فولاد­های داپلکس­ به وسیله­‌ی اسید شویی در محلول ترکیبی اسید HF و اسید HNO­3 در غلظت­‌های بسیار بالا و دما و زمان مشابه فولاد­های آستنیتیه انجام بدی. لایه­‌ی سیاه تشکیل شده تاثیری بر هیچکدام از خواص DSS  ولی باید اسید شویی شود.
 

سوال: مورفولوژی ترک خوردن و حالت شکست ناشی از حضور هیدروژن (تردی هیدروژنی منجر به ترک) در سوپاپ فورج شده از جنس فولادهای زنگ نزن داپلکس مورد استفاده در سیستم‌های هیدروژنی چیست؟

جواب1: حضور هیدروژن باعث شکست بین‌دانه‌ای در فولادها می‌شود. هیدروژن هم‌چنین منجر به جدایی مرزدانه‌های فولادی و از این‌رو، تضعیف استحکام آن‌ها می‌شود. برای جلوگیری از این اتفاق انجام آنیل در دمای 200 درجه سانتیگراد و به مدت 30 دقیقه پیشنهاد می‌شود. آنیل کردن باعث می‌شود که هیدروژن به راحتی مرزدانه‌ها را ترک کند.

جواب2: جدا از مسـأله‌ی تردی ناشی از حضور هیدروژن، شکل ترک به وجو آمده می‌تواند منجر به فعالسازی سه حالت از شکست شود که با نام‌های حالت I، حالت II، حالت III شناسایی می‌شوند. بنابراین؛ هندسه ترک‌های موجود در مرزدانه موضوعی بسیار مهم و بحث بر انگیز است که با مشخص کردن جهت‌گیری دانه‌ها در مجاورت ترک‌های به وجود آمده می‌توان تشخیص داد.

 

سوال: برای جلوگیری از زنگ‌زدگی از چه نوع stainless steel هایی در فضای بیرون استفاده می‌شود؟

جواب: خیلی بستگی به محیط بیرون مورد استفادتون داره. فولاد‌های ضد زنگ آستنیتی رایج مثل 202، 304، 316 فقط باید در اتمسفرهای خشک استفاده شوند. این گریدها در فضاهای دریایی، نمکی، محیط‌های نمناک صنعتی رفتار خوردگی بسیار بدی دارند. حضور نمک و رطوبت همزمان باهم منجر به کاهش و از بین رفتن مقاومت به خوردگی می‌شود از اینرو خوردگی  Pitting گزارش شده است. اگر همزمان با تمامی این شرایط دما هم بالا باشد مکانیزم “chloride stress corrosion cracking” اتفاق می‌افتد. برای جلوگیری از این اتفاقات، فولادهای آستنیتی باید پوشش دهی (Coating) شوند. اگر می‌خواهید در شرایط و فضاهای فوق‌الذکر از فولاد استفاده کنید پیشنهاد من استفاده از فولادهای داپلکس (رایج‌ترین: 31808 و 2205) است.

 

قیمت‌های جهانی و برندهای معتبر تولید کننده فولاد داپلکس 2205

محصول
مفتول میلگرد لوله بدون درز لوله درزدار کویل ورق سرد ورق گرم
قیمت
ترم تحویل
تولیدکنندگان معتبر

جهت استعلام قیمت محصولات از جنس استیل داپلکس 2205 با کارشناسان گروه متالیوم تماس حاصل فرمائید، اگر کالا در انبار موجود باشد تحویل آن طی بازه زمانی یک تا سه روزه خواهد بود و اگر نیاز به تامین از خارج از کشور باشد زمان بندی آن اعلام میگردد :

قیمت فروش سیم و الکترود استیل داپلکس 2205  قیمت خرید سیم و الکترود استیل داپلکس 2205
قیمت فروش میلگرد استیل داپلکس 2205  
قیمت خرید میلگرد استیل داپلکس 2205
قیمت فروش لوله استیل داپلکس 2205   
قیمت خرید لوله استیل داپلکس 2205
قیمت فروش فویل و کویل استیل داپلکس 2205   
قیمت خرید فویل و کویل استیل داپلکس 2205
قیمت فروش ورق استیل داپلکس 2205    
قیمت خرید ورق استیل داپلکس 2205

متالیوم ، محصولات از جنس استیل داپلکس 2205  را از برندهای معتبر جهانی برای شما تامین مینماید.

قیمت فروش سیم و الکترود استیل دابلکس 2205    قیمت خرید سیم و الکترود استیل دوپلکس 2205
قیمت فروش میلگرد استیل دابلکس 2250               قیمت خرید میلگرد استیل دوپلکس 2205
قیمت فروش لوله استیل دابلکس 2205                  قیمت خرید لوله استیل دوپلکس 2205
قیمت فروش فویل و کویل استیل دابلکس 2205       قیمت خرید فویل و کویل استیل دوپلکس 2205
قیمت فروش ورق استیل دابلکس 2205                  قیمت خرید ورق استیل دوپلکس 2205
   
 
دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد ، خیابان سرو غربی ، ساختمان نگار ( پلاک 104 ) ، واحد 59 ،  تلفن : 02122361054 / 02122361053 / فکس : 22095101
انبار و فروشگاه : تهران ، کیلومتر چهار جاده قدیم تهران - کرج ، مرکز تجارت استیل ایران ،  پلاک 171 ، تلفن : 02166395293
ایمیل: info@metaliom.com