استیل 201 - فولاد زنگ نزن 201 بروز رسانی: شنبه 12 اسفند 1402
کد کالا آلیاژ شرح کالا گرید استاندارد شکل سایز و ابعاد کشور کارخانه وزن واحد واحد قیمت
(تومان/کیلوگرم)
زمان ارسال
SS35 استیل لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 32 میل ضخامت 0/7 201 ASTM A556 لوله 6000×32×0/7 چین Sumwin 3/16 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS28 استیل لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 10 میل ضخامت 0/4 201 ASTM A554 لوله 6000×10×0/4 چین Sumwin 0/570 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS42 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 میل ابعاد 20×10 201 ASTM A554 پروفیل 10×20×1 چین Sumwin 2/42 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS41 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/8 میل ابعاد 10×10 201 ASTM A554 پروفیل 10×10×0/8 چین Sumwin 1/430 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS40 استیل لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 51 میل ضخامت 0/55 201 ASTM A554 لوله 6000×51×0/55 چین Sumwin 4/150 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS39 استیل لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 51 میل ضخامت 0/5 201 ASTM A554 لوله 6000×51×0/5 چین Sumwin 3/770 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS38 استیل لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 38 میل ضخامت 0/6 201 ASTM A554 لوله 6000×38×0/6 چین Sumwin 3/350 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS44 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/6 میل ابعاد 20×20 201 ASTM A554 پروفیل 20×20×0/6 چین Sumwin 2/13 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS36 استیل لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 38 میل ضخامت 0/5 201 ASTM A554 لوله 6000×38×0/5 چین Sumwin 2/800 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS45 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/7 میل ابعاد 20×20 201 ASTM A554 پروفیل 20×20×0/7 چین Sumwin 2/49 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS34 استیل لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 25 میل ضخامت 0/55 201 ASTM A555 لوله 6000×25×0/55 چین Sumwin 2/011 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS33 استیل لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 25 میل ضخامت 0/5 201 ASTM A554 لوله 6000×25×0/5 چین Sumwin 1/830 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS32 استیل لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 19 میل ضخامت 0/7 201 ASTM A556 لوله 6000×19×0/7 چین Sumwin 1/91 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS31 استیل لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 16 میل ضخامت 1 201 ASTM A555 لوله 6000×16×1 چین Sumwin 2/24 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS30 استیل لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 16 میل ضخامت 0/4 201 ASTM A554 لوله 6000×16×0/4 چین Sumwin 0/930 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS29 استیل لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 16 میل ضخامت 0/35 201 ASTM A554 لوله 6000×16×0/35 چین Sumwin 0/830 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS37 استیل لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 38 میل ضخامت 0/55 201 ASTM A554 لوله 6000×38×0/55 چین Sumwin 3/080 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS52 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/9 میل ابعاد 30×30 201 ASTM A554 پروفیل 30×30×0/9 چین Sumwin 4/980 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS61 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/1 میل ابعاد 60*40 201 ASTM A554 پروفیل 60×40×1/1 چین Sumwin 9/900 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS59 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/2 میل ابعاد 40×40 201 ASTM A554 پروفیل 40×40×1/2 چین Sumwin 8/850 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS58 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/9 میل ابعاد 40×40 201 ASTM A554 پروفیل 40×40×0/9 چین Sumwin 6/750 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS57 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/7 میل ابعاد 40×40 201 ASTM A554 پروفیل 40×40×0/7 چین Sumwin 5 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS56 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/6 میل ابعاد 40×40 201 ASTM A554 پروفیل 40×40×0/6 چین Sumwin 4.4 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS55 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 میل ابعاد 20×40 201 ASTM A554 پروفیل 40×20×1 چین Sumwin 5.43 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS43 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 میل ابعاد 30×10 201 ASTM A554 پروفیل 10×30×1 چین Sumwin 3/66 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS53 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/2 میل ابعاد 30×30 201 ASTM A554 پروفیل 30×30×1/2 چین Sumwin 6/700 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS62 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/1 میل ابعاد 80*40 201 ASTM A554 پروفیل 80×40×1/1 چین Sumwin 11/580 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS51 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/2 میل ابعاد 25×25 201 ASTM A554 پروفیل 25×25×1/2 چین Sumwin 5/330 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS50 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/7 میل ابعاد 25×25 201 ASTM A554 پروفیل 25×25×0/7 چین Sumwin 3/12 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS49 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 میل ابعاد 30×20 201 ASTM A554 پروفیل 20×30×1 چین Sumwin 4/46 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS48 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/2 میل ابعاد 20×20 201 ASTM A554 پروفیل 20×20×1/2 چین Sumwin 4/28 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS47 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/1 میل ابعاد 20×20 201 ASTM A554 پروفیل 20×20×1/1 چین Sumwin 3/88 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS46 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/9 میل ابعاد 20×20 201 ASTM A554 پروفیل 20×20×0/9 چین Sumwin 3/17 شاخه تماس بگیرید موجود انبار
SS54 استیل پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 میل ابعاد 30×30 201 ASTM A554 پروفیل 30×30×1/5 چین Sumwin 8/300 کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار

استنلس استیل 201 ( فولاد زنگ نزن آستنیتی 201 )

استیل 201 یا فولاد ضد زنگ 201 ( فولاد زنگ نزن 201 ) آلیاژی از خانواده استنلس استیل هاست که  مقادیر نیکل آن نصف استیل 304 است ، ولی میزان منگنز و نیتروژن آن افزایش یافته است. هدف از تولید این فولاد در اصل ، مصرف کمتر نیکل بوده است. این خانواده از استیل‌های ضدزنگ به نام استیل‌های کم نیکل نیز شناخته می‌شوند. از این رو، به دلیل مقادیر کمتر نیکل، این آلیاژ ارزان‌تر از استنلس استیل‌های دیگر می‌باشد. علی‌رغم قیمت مناسب، قابلیت کارپذیری این آلیاژ به خوبی بقیه فولادها نیست.
استیل 201، یک فولاد آستنیتی و غیر مغناطیسی است که مقدار زیادی کروم، منگنز و نیکل و مقدار کمی کربن دارد. 201 می‌تواند در بسیاری از موارد جایگزین
استیل 301 گردد. اما مقاومت به خوردگی این فولاد، نسبت به همتای آن در محیط‌های با میزان خوردگی ضعیف، کمتراست. مقاومت به پوسته پوسته شدن فولاد زنگ نزن 201 کمتر از نوع 301 است. استیل 201 تا دمای 816 درجه سانتیگراد در برابر پوسته پوسته شدن مقاومت دارد که حدود 28 درجه سانتیگراد کمتر از میزان مقاومت استیل 301 است.
این فولاد در حالت آنیل غیرمغناطیسی است ولی با  انجام کار سرد مفناطیسی می‌گردد. بالا بودن مقادیر نیتروژن در فولاد زنگ نزن 201 منجر به افزایش استحکام تسلیم نسبت به
فولاد 301 (به خصوص در دمای پایین) می‌گردد

ترکيب شيميايی استیل 201 ( فولاد زنگ نزن آستنیتی 201 )

Iron
Fe
Balance
Chromium
Cr
16/00-18/00
Manganese
Mn
5/50-7/50
Nickel
Ni
3/50-5/50
Silicon
Si
1/00
Nitrogen
N
0/25
Carbon
C
0/15
Phosphorus
P
0/06
Sulfur
S
0/03

خواص مکانيکی استیل 201 ( فولاد زنگ نزن آستنيتی 201 )

سختی (HB) مدول الاستيک (GPa) درصد تغيير طول در 50 ميلی‌متر (2 اينچ) استحکام تسليم (MPa) استحکام کششی (MPa)
183 197 40 310 655

خواص فیزیکی استیل 201 ( فولاد زنگ نزن آستنيتی 201 )

چگالی فولاد 201 (g/cm3) مقاومت الکتریکی (m.Ωn) نقطه ذوب (ºC) (J/Kg.K) ظرفیت گرمایی ویژه
7.83 690 1375-1450 500

خواص خوردگی استیل 201 (فولاد زنگ نزن آستنیتی 201 )

استنلس استیل 201 (فولاد زنگ نزن 201 ) در بحث خوردگی یک محصول رده میانی با استفاده‌های متفاوت و با کیفیت می‌باشد که مصارفی خاص دارد. این آلیاژ برای سازه هایی که ممکن است در معرض خوردگی ناشی از آب دریا باشد مناسب نیست.
جدول زیر مقاومت به خوردگی استیل 201 در شرایط متفاوتی شامل اسیدها ، آب دریا و دیگر محیط های خورنده را نشان میدهد :

 
تيزاب سلطانی  هيدروژن سولفيد
(H2S)
 اسيد فرميک
(HCOOH)
 اسيد استيک
(CH3COOH)  
کلر
(-Cl)
آب دريا
(3/5%NaCl)  
اسيد نيتريک
(HNO3)
اسيد فسفريک
(H3PO4)
اسيد هيدروفلوئوريک
(HF)
اسيد هيدروکلريک
(HCl)
اسيد سولفوريک
(H2SO4
نامناسب وابسته به شرایط وابسته به شرایط وابسته به شرایط نامناسب نامناسب وابسته به شرایط نامناسب نامناسب نامناسب وابسته به شرایط

خواص حرارتی و اکسیداسیون استیل 201 ( فولاد زنگ نزن آستنیتی 201 )

حداکثر دمای کاری فولاد ºC ،201
ضريب هدايت حرارتی فولاد 201، W/m.K
ضریب انبساط حرارتی، m.K/µm
پیوسته
845
ناپیوسته
790
16/3 15/7

استانداردهای استیل 201 ( فولاد زنگ نزن آستنيتی 201 )

نام‌های ديگر         ASTM         AMS    UNS  EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
        AISI        
(SAE: J405 (30201 A412
A429
A666
SA412 S20100 X12CrMnNiN17-7-5 1.4372 201

ويژگی‌های کليدی استیل 201 (فولاد زنگ نزن آستنیتی 201 )

 • عملکرد مشابه 301 و قابلیت جایگزینی در اغلب موارد به جای آن
 • استحکام کششی بالا و چکش‌خواری خوب در اثر کار سرد
 • نگیر (غیرمغناطیسی بعد از آنیل)
 • افزایش اندک خواص مغناطیسی در اثر کار سرد نسبت به سایر فولادهای زنگ نزن آستنیتی
 • چقرمگی عالی در دمای پایین

کاربردهای استیل 201 ( فولاد زنگ نزن آستنیتی 201 )

استیل 201 ( فولاد ضد زنگ 201) جهت ساخت بعضی از لوازم خانگی نظیر سینک‌ها، ظروف پخت و پز، ماشین لباسشویی و در و پنجره‌ها استفاده می‌شود. همچنین از آن در تجهیزات خودرو، مصالح دکوراتیو ساختمان (نرده و راه پله و دیوارپوش‌ها)، تجهیزات راه آهن و قطارها و تریلرها و بست‌های کاربردی در صنایع الکتریک استفاده می‌شود. استفاده از آن در مصالح ساختمانی و دکوراتیو در فضای باز به علت حساسیت به خوردگی آن توصیه نمی‌گردد.
 
لوله دکوراتیو ورق دکوراتیو آسانسورها
لوازم و تجهیزات غذایی و آشپزخانه ترمز خودرو بست شلنگ و کابل
سینک ظرفشویی ماشین‌های راه‌آهن و ماشین آلات کشاورزی رینگ پیستون
بدنه و سقف ماشین‌های حمل و نقل بدنه پنجره‌های عایق حرارت و چهارچوب در بخش‌های قرارگیری ایربگ
 
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در لوله‌های دکوراتیو

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
لوله‌های دکوراتیو
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در نرده و حفاظ

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
نرده و حفاظ
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در نرده راه پله

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
نرده راه پله
 

 
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده به عنوان ورق دکوراتیو

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده
به عنوان ورق دکوراتیو
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در کابین آسانسورها

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
کابین آسانسورها
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در لوازم و تجهیزات غذایی و آشپزخانه مانند سینک ظرفشویی و وسایل آشپزی

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در

لوازم و تجهیزات غذایی و آشپزخانه مانند
 سینک ظرفشویی و وسایل آشپزی
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در ترمز خودرو

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در ترمز خودرو
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در بست شلنگ

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در بست شلنگ
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در رینگ پیستون

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در رینگ پیستون
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در بدنه پنجره‌ عایق و چهارچوب در

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
بدنه پنجره‌ عایق و چهارچوب در
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در فایل ها و کابینت‌ها

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
فایل ها و کابینت‌ها
فولاد زنگ (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در باربیکیو

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
باربیکیو
فولاد زنگ نزن (استنلس لستیل) 201 مورد استفاده در گریل

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
گریل 
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در کباب پز

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
کباب پز
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در ظروف جداسازی و نگهداری عسل

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
ظروف جداسازی و نگهداری عسل
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در خشک کن میوه و مواد غذایی

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
خشک‌کن میوه و مواد غذایی
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در ظروف مواد شوینده

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
ظروف مواد شوینده
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در لوازم باغبانی

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
لوازم باغبانی
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در میز و صندلی
فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در میز و صندلی
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در اجاق گاز
فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در اجاق گاز
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در چرخ گوشت
فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در چرخ گوشت
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در توستر نان

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
توستر نان
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در دستگاه برش مواد گوشتی

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
دستگاه برش مواد گوشتی
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در میکسر

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
میکسر
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در ترازو

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در ترازو
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در رنده

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در رنده
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در آبچکان ظروف

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در آبچکان ظروف
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در کتری و سماور

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در کتری و سماور
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در قهوه ساز

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در قهوه ساز 
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در لوازم آشپزخانه

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در لوازم آشپزخانه
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در لوازم بهداشتی بیمارستانی
فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
لوازم بهداشتی بیمارستانی
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در ظروف بخار پز
فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
ظروف بخار پز
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در سیم ظرفشویی
فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
سیم ظرفشویی
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در ظرف نگهداری چای و قهوه 

استیل 201 مورد استفاده در
ظرف نگهداری چای و قهوه 
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در دوش و لوازم حمام

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
دوش و لوازم حمام
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در ظروف نگهداری غذا

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
ظروف نگهداری غذا
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در ماکروفر

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
ماکروفر
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در گرم نگهدار غذا

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
گرم نگهدار غذا
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در چاقو

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
ساخت چاقو
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در ظروف آتش قابل حمل

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
ظروف آتش قابل حمل
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در بخاری

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
بخاری های اماکن عمومی 
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در هیتر

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
هیترهای اماکن عمومی
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در شومینه‌های قابل حمل

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
شومینه‌های قابل حمل
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در ظروف نگهداری غذا

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
ظروف نگهداری غذا 
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در لوازم آشپزی

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
لوازم آشپزی
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در سطل زباله

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
سطل زباله
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در فایل و کشو

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
فایل و کشو
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در کابینت و کمد

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
کابینت و کمد
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در هود

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
هود
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در مبلمان و دکوراسیون

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
مبلمان و دکوراسیون
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در بند رخت

فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
بند رخت
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در رگال لباس
فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
رگال لباس
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در سرخ‌کن
فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
سرخ‌کن
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در لوازم کمپینگ
فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
لوازم کمپینگ
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در لوازم کمپینگ
فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
لوازم کمپینگ
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در پله استخری
فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
پله استخری
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 201 مورد استفاده در بست‌های فلزی
فولاد زنگ نزن استیل 201 مورد استفاده در
بست‌های فلزی
     

فرآیندهای ساخت و تولید استیل 201 ( فولاد زنگ نزن 201)

استیل ضد زنگ گرید 201 دارای قابلیت شکل گیری ، مقاومت در برابر خوردگی خوبی است. این فولاد شبیه به فولاد ضد زنگ 301 است. برای تولید قطعات از این نوع فولاد می‌توان از خم‍‌کاری دستی و نورد مانند فرآیند تولید فولاد زنگ نزن 301 استفاده کرد در حالی که فولاد 201 به دلیل استحکام بالاتر می‌تواند خاصیت فنری بیشتری داشته باشد. مشابه فولاد زنگ نزن 301، با افزایش نیرو و میزان فشار  می‌توان از فرایند کشش هم برای این آلیاژ استفاده کرد.

شکل‌دهی استیل 201

این گرید از استیل قابلیت کشش و فرم‌دهی دارد. به دلیل قابلیت سختکاری مکانیکی بالای این گرید ممکن است نیاز به عملیات آنیل قبل و در حین شکل‌دهی باشد.

ماشینکاری استیل 201


عملیات حرارتی استیل 201

استنلس استیل 201 نمی‌تواند از طریق عملیات حرارتی سخت گردد ولی از طریق کارسختی امکان افزایش سختی وجود دارد. این استیل در دمای بین 1010 و 1093 درجه سانتیگراد آنیل می‌شود. به منظور حفظ کاربیدها در محلول و جلوگیری از حساسیت، خنک‌کاری سریع با هوا یا کوئینچ شدن در آب در محدوده رسوب کاربید (426 تا 815 درجه سانتیگراد) مورد نیاز است. قابل ذکر است که فولاد 201 در حالت آنیل غیر مغناطیسی و در حالت کار سرد مغناطیسی می‌باشد.

جوش‌پذیری استیل 201

به طور کلی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن آستنیتی از روش‌های نفوذی و مقاومتی استفاده می‌شود. مهمترین نکته‌ای که در این کار باید در نظر گرفت، جلوگیری از ایجاد ترک داغ است که با اطمینان از تشکیل فریت در منطقه جوش حاصل می‌شود. استنلس استیل 201 می‌تواند به تمامی روش‌های استاندارد جوشکاری که برای فولاد زنگ نزن 304 به کار می‌رود جوشکاری گردد. با این وجود، خوردگی بین دانه‌ای می‌تواند در صورت وجود کربن بیش از 0.03 درصد، منطقه جوش (HAZ) را تحت تاثیر قرار دهد. در صورت نیاز به فیلر جوشکاری، اغلب AWS E/ER 308 استفاده می‌شود.

 

استیل های جایگزین استیل 201 - فولاد زنگ نزن 201

گرید

دلیل جایگزینی

202  مقاومت به خوردگی یکسان
301  مقاومت به خوردگی مشابه در محیط‌هایی با میزان خورندگی متوسط (مقاومت بیشتری در برابر پوسته پوسته شدن دارد.)


 

تاریخچه استنیلس استیل ( فولادهای زنگ نزن) سری 200 

استنلس استیل آستنیتی سری 200 برای اولین بار در اوایل دهه 1930 تولید شد اما چندان مورد توجه واقع نشد. عمده پیشرفت‌های توسعه متالورژیکی این سری از فولادهای زنگ نزن تا سال‌های 1950 و در آمریکا انجام پذیرفت. در آن زمان استنلس استیل سری 200 اغلب حاوی 2/5~6 درصد نیکل، 16~19 درصد کروم، کربن 0.15 درصد، نیتروژن 0.25 درصد و منگنز 5.5 ~ 10 درصدی بود. اما در شکل‌پذیری و مقاومت به خوردگی پس از جوشکاری به دلیل دارا بودن بیش از حد عناصر کربن و نیتروژن، نقص‌هایی داشت.

در سال 1951 میلادی و در طی دوران جنگ کره شمالی و جنوبی ، بحران کمبود نیکل ایجاد شد و شرکت آلگنی لودلوم امریکا (Allegheny Ludlum ) اقدام به کاهش نیکل در استینلس استیل ها نمود و برای افزایش خواص مکانیکی هم منگنز به این ترکیب جدید افزوده شد و استیل 201 به صنعت معرفی شد.
استیل 201 و 301 خواص مشابهی دارند.
 

 

 

در دهه 1990، از طریق تکمیل فرآیندهای متالورژیکی و تغیراتی در ترکیب شیمیایی، مقدار کربن به حداکثر 0.09 درصد، نیتروژن به 0.17 درصدکاهش یافت و مس به میزان 1.7~2.1 درصد اضافه شد. این تغییرات منجر به بهبود شکل‌پذیری و مقاومت به خوردگی برای این سری از فولادهای زنگ نزن گردید. اکنون هم با چندین گرید شیمیایی مختلف، کیفیت قابل مقایسه‌ای با استیل گرید 304 دارد.

دانش فنی تولید این سری از استیل های کم نیکل و منگنز دار توسط متخصصین متالورژی هندی که در این توسعه متالورژیکی در امریکا دخیل بودند به کشور هند هم منتقل گردید . در پی انتقال دانش فنی تولید استیل 201 به هند که کشوری بزرگ و در حال توسعه بود ، کشور چین نیز که در حال رشد غول آسای صنعتی و اقتصادی بود اقدام به تولید انبوه استیل 201 نمود . هم اکنون استیل 201 با تعدادی زیرشاخه تولید میشود که عبارتند از :

J1 , J2 , J3 , J4 & J5

در این گریدها میزان کربن و مس یکی از فاکتورهای متفاوت بودن این گریدها است .

میزان مس : J5 < J2 < J3 < J1 < J4
میزان کربن : J4 < J1 < J3 < J2 < J5
سختی : J4 < J1 < J3 < J2 , J5

قیمت : J4 > J1 > J3 > J2, J5 

 


ترکیب شیمیایی استیل 201 - فولاد زنگ نزن 201

 
ترکیب شیمیایی فولاد زنگ نزن 201

تولید جهانی فولادهای زنگ نزن سری 200

تولید فولادهای زنگ نزن سری 200 در سال 2019 از مرز 10 میلیون تن گذشت و طی یک بازه پنج ساله نرخ رشدی معادل 72.6 درصد داشته است. این درحالی است که، نرخ رشد تولید فولادهای سری 300 طی این بازه زمانی 40.5 درصد بود.

میزان تولید جهانی فولادهای زنگ نزن سری 200
استیل 201 بیشتر در کشورهای هند و چین تولید میشود و مصرف عمده آن هم در کشورهای آسیایی و خاورمیانه است .

- هند با سهم 57 درصد
- چین با سهم 23 درصد
- امریکا با سهم 4 درصد

بزرگترین تولید کنندگان استیل 201 در دنیا هستند .
تولید جهانی استینلس استیل 201 حدود  15 درصد کل استیل تولید شده در دنیاست !

کل استیل تولید شده در سال 2019 میلادی : 52.2 میلیون تن
استیل سری 200 با سهم عمده 201 : 7.8 میلیون تن

الکترودهای جوشکاری استیل 201 ( فولاد زنگ نزن 201)

فولاد معمولی
کم کربن
201
202
301
302
304
305
308
303 L304 309
S309
310
S310
314 316 L316 317
 
321
348
347
403
405
410
420
414
416
 
501
502
430
431
430 F 442
446
گرید
استینلس استیل
312
310
309
308 308 308 308 308 308 309
316
308 308 308 309
310
312
309
310
312
310
312
309
310
312
309
310
312
309
310
312
309
الکترود
جوشکاری

مقایسه حداکثر دمای کاری ناپیوسته استیل 201 ( فولاد زنگ نزن 201 ) با دیگر گریدها

 
مقایسه حداکثر دمای کاری ناپیوسته فولاد زنگ نزن 201 با دیگر گریدها

مقایسه حداکثر دمای کاری پیوسته استیل 201 ( فولاد زنگ نزن 201 ) با دیگر گریدها

 
مقایسه حداکثر دمای کاری پیوسته فولاد زنگ نزن 201 با دیگر گریدها

مقایسه مقاومت (استحکام ) کششی استیل 201 ( فولاد زنگ نزن 201) با دیگر گریدها

 
مقایسه مقاومت (استحکام ) کششی فولاد زنگ نزن 201 با دیگر گریدها

مقایسه استحکام تسلیم استیل 201 (فولاد زنگ نزن 201 ) با دیگر گریدها

 
مقایسه استحکام تسلیم فولاد زنگ نزن 201 با دیگر گریدها

مقایسه درصد ازدیاد طول استیل 201 (فولاد زنگ نزن 201 ) با دیگر گریدها

 
مقایسه درصد ازدیاد طول فولاد زنگ نزن 201 با دیگر گریدها
 

پرسش های متداول درباره استنلس استیل 201

سوال: استیل 201 چیست؟  ترکیب شیمیایی استیل 201 چیست؟ مشخصات استیل 201 چیست؟

جواب: استیل 201 یا فولاد ضد زنگ 201 ( فولاد زنگ نزن 201 ) آلیاژی از خانواده استنلس استیل هاست که  مقادیر نیکل آن نصف آلیاژ استیل 304 است ، ولی میزان منگنز و نیتروژن آن افزایش یافته است. هدف از تولید این فولاد در اصل ، مصرف کمتر نیکل بوده است. این خانواده از استیل‌های ضدزنگ به نام استیل‌های کم نیکل نیز شناخته می‌شوند. از این رو، به دلیل مقادیر کمتر نیکل، این آلیاژ ارزان‌تر از استنلس استیل‌های دیگر می‌باشد. علی‌رغم قیمت مناسب، قابلیت کارپذیری این آلیاژ به خوبی بقیه فولادها نیست.
استیل 201، یک فولاد آستنیتی و غیر مغناطیسی است که مقدار زیادی کروم، منگنز و نیکل و مقدار کمی کربن دارد. مقاومت به خوردگی این فولاد، نسبت به همتای آن در محیط‌های با میزان خوردگی ضعیف، کمتراست.
این فولاد در حالت آنیل غیرمغناطیسی است ولی با  انجام کار سرد مفناطیسی می‌گردد.

ترکیب شیمیایی استیل 201 - فولاد زنگ نزن 201

 


سوال: تفاوت استیل 201 و 304 در چیست ؟

جواب: به طور ساده در مورد عناصر آلیاژی به کار رفته در استیل 201 و استیل 304 میتوان گفت:

استیل 201 :  (3.5 - 5.5 % نیکل)  + ( 5.5 - 7.5 % منگنز ) + ( 16 - 18 % کروم )
استیل 304 : ( 8 - 10 % نیکل ) + ( 1 - 2 % منگنز ) + ( 17.5 -19.5 % کروم )


به
علت محتوای کمتر نیکل ، قیمت استیل 201 از قیمت استیل 304 ارزانتر است اما مقاومت به خوردگی آن به دلیل کمتر بودن میزان کروم و نیکل کاهش می یابد. منگنز و نیتروژن تا حدودی عملکردی مشابه نیکل دارند و استحکام استیل 201 را افزایش میدهند. همچنین میزان کربن در استیل 201 بیشتر از استیل 304 است و با مکانیزم بین نشینی عامل افزایش سختی و استحکام میگردد. اما کارپذیری و شکل پذیری استیل 201 به دلیل کمتر بودن میزان نیکل آن نسبت به استیل 304 کاهش می یابد.


سوال: ویژگی های استیل 201 چیست؟

جواب: مشخصه ها و ویژگی های استیل 201 عبارتند از :

yes عملکرد مشابه استیل 301 و قابلیت جایگزینی در اغلب موارد به جای آن
yes استحکام کششی بالا و چکش‌خواری خوب در اثر کار سرد
yes نگیر (غیرمغناطیسی بعد از آنیل)
yes افزایش اندک خواص مغناطیسی در اثر کار سرد نسبت به سایر فولادهای زنگ نزن آستنیتی
yes چقرمگی عالی در دمای پایین


سوال: استیل 201 با چه گریدهایی هم خانواده بوده و تفاوت آن با دیگر استیل ها چیست؟

جواب: درخت استینلس استیل ها از استیل 304 شکل میگیرد و شاخه های مختلفی دارد که استیل 201 ، 202 و 205 هم یک شاخه از آن است که با کاهش نیکل و افزوده شدن منگنز و نیتروژن بیشتر به استیل 304 شکل میگیرد.


درخت استینلس استیل ها و شاخه استیل های 201 و 202

سوال: استنلس استیل  201 را می‌توان با روش الکترود دستی جوشکاری کرد؟ در جوشکاری این گرید با چه مشکلاتی ممکن است برخورد کنیم؟

جواب : فولاد کروم-نیکل-منگنزی 201 را می‌توان با کلیه روش‌های مرسوم استاندارد جوش داد. برای جوشکاری از فلز پرکننده کروم-نیکل معمول استفاده می‌شود. مانند سایر فولادهای ضد زنگ آستنیتی که کربن‌شان کمتر از 0.03٪ کنترل نمی‌شود ، نوع 201 نیز مستعد به خوردگی بین دانه‌ای در منطقه تحت تأثیر حرارت (HAZ) جوش است.


سوال: الکترودهای جوشکاری استنلس استیل 201 برای جوش آن به دیگر استیل ها چیست ؟

جواب : اگر استیل 201 را بخواهیم به دیگر استیل ها و یا فولادها جوش بدهیم الکترودهای مختلفی مورد نیاز است . ردیف اول نشان دهنده استیل یا فولادی است که به استیل 201 جوش میخورد و ردیف دوم هم نشان دهنده الکترودی است که باید برای جوشکاری این دو بکار برد:

فولاد معمولی
کم کربن
201
202
301
302
304
305
308
303 L304 309
S309
310
S310
314 316 L316 317
 
321
348
347
403
405
410
420
414
416
 
501
502
430
431
430 F 442
446
گرید
استینلس استیل
312
310
309
308 308 308 308 308 308 309
316
308 308 308 309
310
312
309
310
312
310
312
309
310
312
309
310
312
309
310
312
309
الکترود
جوشکاری


سوال: مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن 201 چگونه است؟

جواب: گرید 201 فولاد زنگ نزن مقاومتی مناسبی در تعدادی از  محیط‌های خوردنده مقاومت معمولی و متوسط را دارد اما در محیطهای خورنده تر مناسب نیست . این گرید مقاومت به خوردگی مشابه با فولاد 301 دارد، و در بسیاری از موارد در محیط‌های معمولی با موفقیت جایگزین فولاد 304 می‌شود. این گرید استیل آلیاژ برای سازه هایی که ممکن است در معرض خوردگی ناشی از آب دریا باشد مناسب نیست.
جدول زیر مقاومت به خوردگی استیل 201 در شرایط متفاوتی شامل اسیدها ، آب دریا و دیگر محیط های خورنده را نشان میدهد:

گرید

اسید سولفوریک
H2SO4

اسید
هیدروکلریک
HCl

اسید هیدروفلوریک
HF

اسید فسفریک
H3PO4

اسید نیتریک
HNO3

آب دریا
NaCl 3.5%

کلر
Cl-

اسید استیک
CH3COOH

اسید فرمیک
HCOOH

هیدروژن سولفید
H2S

تیزاب سلطانی
Aqua Regia

201 O نامناسب نامناسب نامناسب O نامناسب نامناسب O O O نامناسب
202 O نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب O O O نامناسب

 


سوال: علت و مزیت استفاده از فولاد 201 نسبت به فولاد 301 و 304 چیست؟

جواب: فولاد زنگ نزن 201 یک جایگزین ارزانتر نسبت به فولادهای زنگ نزن کرم-نیکل، مثل 301 و 304 است. این ارزانتر بودن بدلیل جایگزینی عناصر منگنز و نیتروژن با عنصر نیکل است. فولاد 201 را در بسیاری از کاربردها می‌توان با موفقیت با فولاد 301 جایگزین کرد.
 


سوال: بهترین برند لوله و پروفیل استیل 201 در بازار ایران چیست ؟

جواب: در حال حاضر برند ساموین چین ( Sumwin Stainless Steel ) از بهترین برندهای موجود در بازار ایران است و گروه متالیوم نیز با واردات مستقیم از این برند پاسخوگی نیازمندی های مشتریان است .

لوله درزدار استیل دکوراتیو 201 ساموین قوطی استیل دکوراتیو 201 ساموین پروفیل استیل دکوراتیو 201 ساموین


سوال: نحوه تشخیص استیل 201 از استیل 304 و دیگر گریدها چگونه است؟

جواب: تشخیص استیل 201 از استیل 304 یا استیل 316 از لحاظ ظاهری ساده نیست . تست هایی وجود دارد که میتوان در محل انجام داد و سریع تر از آزمایشگاه تست مواد گرید 201 را از 304 یا دیگر گریدها تشخیص داد . یکی از این تست ها استفاده از قطره های محلول است که با یک طیف رنگی استیهای متفاوت را از هم متمایز میکند و روش دیگر هم استفاده از دستگاه سورتر مواد ( XRF ) است که نتیجه را نشان میدهد .

آنالیز فوری با دستگاه های پورتابل XRF تست سریع استیل 201 با قطره های محلول


سوال: آیا فولاد 201 خاصیت مغناطیسی دارد؟

جواب: این فولاد در حالت آنیل شده غیر مغناطیسی است، اما با اعمال کار سرد مغناطیسی می‌شود.


سوال: آیا استیل 201 فولادی بی کیفیت است ؟ استیل 201 برای استفاده در چه جاهایی مناسب است ؟

جواب: فولاد زنگ نزن 201 یا همان استیل 201 به هیچ وجه فولادی بی کیفیت نیست . اگر بخواهیم آنرا به جای استیل 304 یا استیل 316 استفاده کنیم در محیط های مرطوب ، خورنده و کنار آب دریا جایگزین خوبی نیست اما اگر در موارد مصرف خودش استفاده شود بسیار مناسب و مقرون به صرفه است . بحران قیمت نیکل و وابستگی استیل های 304 و 316 به نیکل بالاتر منجر به توسعه دانش تولید فولادهایی با مقادیر کمتر نیکل و خواص مکانیکی یکسان گردید که استیل 201 و 201 از نتایج این طرح های تحقیق و توسعه ای در دهه سی میلادی است .
استیل 201 کاربردهای زیادی دارد که موارد زیر از آنهاست :

لوله های دکوراتیو نرده ها و راه پله ها ورق دکوراتیو برای صنعت ساختمان آسانسورها
لوازم و تجهیزات غذایی و آشپزخانه ترمز خودرو بست شلنگ و کابل
سینک ظرفشویی ماشین‌های راه‌آهن و ماشین آلات کشاورزی رینگ پیستون
بدنه و سقف ماشین‌های حمل و نقل بدنه پنجره‌های عایق حرارت و چهارچوب در بخش‌های قرارگیری ایربگ
 


سوال : نحوه تولید ورق استیل 201 چگونه است ؟ فرآیندهای متالورژیکی تولید استینلس استیل چگونه است ؟

جواب: تولید فولادهای ضدزنگ مستلزم گذراندن مراحلی متالورژیکی و مکانیکی زیادی است که به صورت شماتیک در زیر نشان داده است.
 
مراحل ذوب ریزی ، ریخته گری ، نورد و تولید ورق های استینلس استیل


سوال: حداکثر دمای کاری استیل 201 چه دمایی است ؟ اگر در محیط داغ و به پیوسته از استیل 201 استفاده شود ، حداکثر دمای کاری آن چقدر است ؟ 

جواب: حداکثر دمای کاری استیل 201 به صورت پیوسته و ناپیوسته به شرح ذیل است :
 
حداکثر دمای کاری استیل ºC) 201)
پیوسته
845
ناپیوسته
790


سوال : مکانیسم استحکام دهی فولاد 201 چگونه است؟

جواب: فولاد 201 عملیات حرارتی پذیر نمی‌باشد. یعنی استحکام فولاد با عملیات حرارتی بالا نمی‌رود. اما کار سرد منجر به افزایش استحکام فولاد می‌شود.


سوال: استحکام کشش و استحکام تسلیم استیل 201 و 202 در مقایسه با دیگر استینلس استیل ها چگونه است ؟

جواب1: 


سوال: فولادهای استینلس استیل معمولا چقدر کروم دارند؟

جواب: فولادهای زنگ نزن عمدتا دارای مقادیری بین 10 تا 30% کروم در کنار سایر عناصر از جمله کربن، سیلسیوم، گوگرد، منیزیم و غیره میباشد. این عنصر خاصیت مقاومت به خوردگی را در فولاد ایجاد میکند، به همین دلیل این متریال فولادهای استین لس یا زنگ نزن نامیده میشوند زیرا هیچ نوع لکه ای روی سطح فولاد ایجاد نمیشود.

قیمت های جهانی و برندهای معتبر تولید کننده استیل 201

 
محصول
مفتول میلگرد لوله بدون درز لوله درزدار کویل ورق سرد ورق گرم
قیمت
ترم تحویل
تولیدکنندگان معتبر Sumwin
Sino Steel
YC Incox
Tisco
Walsin
Yieh Corporation
YC Incox
Tisco
Walsin
Yieh Corporation
YC Incox
Tisco
Walsin
Yieh Corporation

جهت استعلام موارد ذیل با کارشناسان گروه متالیوم تماس حاصل فرمائید، اگر کالا در انبار موجود باشد تحویل آن طی بازه زمانی یک تا سه روزه خواهد بود و اگر نیاز به تامین از خارج از کشور باشد زمان بندی آن اعلام میگردد :
 • قیمت فروش مفتول استیل 201
 • قیمت فروش میلگرد استیل 201
 • قیمت فروش لوله بدون درز ( مانسمان ) استیل 201
 • قیمت فروش لوله درزدار استیل 201
 • قیمت فروش کویل استیل 201
 • قیمت فروش ورق سرد استیل 201
 • قیمت فروش ورق گرم استیل 201
 

خرید ورق استیل 201

خرید لوله درزدار استیل 201

خرید قوطی و پروفیل استیل 201
   
 
دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد ، خیابان سرو غربی ، ساختمان نگار ( پلاک 104 ) ، واحد 59 ،  تلفن : 02122361054 / 02122361053 / فکس : 22095101
انبار و فروشگاه : تهران ، کیلومتر چهار جاده قدیم تهران - کرج ، مرکز تجارت استیل ایران ،  پلاک 171 ، تلفن : 02166395293
ایمیل: info@metaliom.com