لیست قیمت و موجودی انبار اینکونل 686 بروز رسانی: سه شنبه 25 خرداد 1400

اینکونل 686 (Inconel 686)

ترکيب شيميايی Inconel 686 (اینکونل 686)
        Iron
Fe
5/00
Molybdenum
Mo
15/00-17/00
Chromium
Cr
19/00-23/00
Nickel
Ni
58/00

خواص مکانيکی Inconel 686 (اینکونل 686)

سختی (HB) مدول الاستیک (GPa) درصد تغییر طول در 50 میلی‌متر (2 اینچ) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی (MPa)
207 71 364 722

خواص فیزیکی Inconel 686 (اینکونل 686)

چگالی  Inconel686(g/cm3) مقاومت الکتریکی (cm/Ωµ) نقطه ذوب (ºC) (J/mol.°C) ظرفیت گرمایی ویژه
8/73      

خواص خوردگی Inconel 686 (اینکونل 686)

تیزاب سلطانی هیدروژن سولفید
(H2S)
اسید فرمیک
(HCOOH)
اسید استیک
(CH3COOH)
کلر
(-Cl)
آب دریا
(3/5%NaCl)
اسید نیتریک
(HNO3)
اسید فسفریک
(H3PO4)
اسید هیدروفلوئوریک
(HF)
اسید هیدروکلریک
(HCl)
اسید سولفوریک
(H2SO4)
          خوب خوب خوب خوب خوب خوب

خواص حرارتی و اکسیداسیون Inconel 686 (اینکونل 686)

حداکثر دمای کاری ºC ، Inconel686 ضريب هدايت حرارتی  Inconel686 W/m.K ضریب انبساط حرارتی، m/K/µm
پیوسته

ناپیوسته
980
   

استانداردهای Inconel 686 (اینکونل 686)

UNS ASTM AMS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
N06686 2.4606  


ویژگی‌های کلیدی Inconel 686 (اینکونل 686)
  • بیشترین مقاومت به خوردگی در بین آلیاژهای تجاری در محیط‌های مختلف
  • مقاوم به خوردگی در محیط‌های اکسیدی، احیایی و اسیدی ترکیبی (اسیدهای شامل هالیدها)
  • در صورت کار سرد مقاومت به تردی هیدروژنی، استحکام، داکتیلیته و چقرمگی عالی


کاربردهای Inconel 686 (اینکونل 686)


تجهیزات کنترل آلودگی هوا (سولفورزدایی از گازهای سوختی)
تجهیزات فرآیندهای شیمیایی
صنایع کاغذ و پالپ
کنترل و مدیریت زباله
صنایع دریایی

 

سوپرآلیاژ Inconel 686 مورد استفاده در تجهیزات تجهیزات
کنترل آلودگی هوابه خصوص سولفورزدایی از گازهای سوختی

سوپرآلیاژ Inconel 686 مورد استفاده در تجهیزات صنایع شیمیایی

سوپرآلیاژ Inconel 686 مورد استفاده در صنایع بازیافت و مدیریت زباله

سوپرآلیاژ Inconel 686 مورد استفاده در صنایع پالپ و کاغذ

سوپرآلیاژ Inconel 686 مورد استفاده در صنایع دریایی

قیمت های جهانی و برندهای معتبر تولید کننده اینکونل 686 (Inconel686)

 
محصول
مفتول میلگرد لوله بدون درز لوله درزدار کویل ورق سرد ورق گرم
قیمت              
ترم تحویل              
تولیدکنندگان معتبر