ثبت سفارش و پیگیری کالا
جستجو در موجودی انبار؛ ثبت درخواست: آنلاین - تلفنی
موجودی انبار داخلی نیاز به واردات و سفارشگذاری خارجی
پیش پرداخت و دریافت تأییدیه پیش فاکتور و قرارداد ورادات
پیش پرداخت و تدارک کالا: 1-2 روز پیش پرداخت و سفارشگذاری کلا
فاکتور نهایی و تسویه تولید و تأمین: 1-6 هفته
ارسال و تحویل کالا