موجودی انبار
x
کد کالا Not filtered
شرح کالا Not filtered
آلیاژ Filter applied
گروه Not filtered
گرید Not filtered
استاندارد Not filtered
شکل Not filtered
سایز و ابعاد Not filtered
کشور Not filtered
کارخانه Not filtered
وزن واحد Not filtered
واحد Not filtered
قیمت_(تومان/کیلوگرم)  Not filtered
زمان ارسال Not filtered
No data to display

ترکیب شیمیایی Ni 220 (نیکل 220)
 
Sulfur
S

0/008
Carbon
C

0/15
Silicon
Si

0/03
Magnesium
Mg

0/05
Iron
Fe

0/10
Copper
Cu

0/10
Manganese
Mn

0/20
Nickel
Ni

99/4


خواص مکانیکی Ni 220 (نیکل 220)
سختی (B) مدول الاستیک (GPa) درصد تغییر طول در 50 میلی‌متر (2 اینچ) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی (MPa)
129 207 45   345

خواص خوردگی Ni 220 (نیکل 220)
تیزاب سلطانی هیدروژن سولفید
(H2S)
اسید فرمیک
(HCOOH)
اسید استیک
(CH3COOH)
کلر
(-Cl)
آب دریا
(3/5%NaCl)
اسید نیتریک
(HNO3)
اسید فسفریک
(H3PO4)
اسید هیدروفلوئوریک
(HF)
اسید هیدروکلریک
(HCl)
اسید سولفوریک
(H2SO4)
نامناسب قابل قبول خوب قابل قبول قابل قبول

استانداردهای Ni 220 (نیکل 220)
نام‌های دیگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
      N02220      


حداکثر دمای کاری ºC) Ni 220) چگالی g/cm3) Ni 220) ضريب هدايت حرارتی W/m.K) Ni 220)
 932  8/91   
 

ویژگی‌های کلیدی Ni 220 (نیکل 220)
بسیار مشابه نیکل 205 با ترکیب شیمیایی کنترل شده (برای کاربردهایی مثل کاتدها در تیوب‌های الکترونی)
 

کاربردهای Ni 220 (نیکل 220)


صفحات کاتدی در تیوب‌های الکترونی
 

قیمت های جهانی و برندهای معتبر تولید کننده نیکل220

 
محصول
مفتول میلگرد لوله بدون درز لوله درزدار کویل ورق سرد ورق گرم
قیمت              
ترم تحویل              
تولیدکنندگان معتبر