موجودی انبار
x
کد کالا Not filtered
شرح کالا Not filtered
آلیاژ Filter applied
گروه Not filtered
گرید Not filtered
استاندارد Not filtered
شکل Not filtered
سایز و ابعاد Not filtered
کشور Not filtered
کارخانه Not filtered
وزن واحد Not filtered
واحد Not filtered
قیمت_(تومان/کیلوگرم)  Not filtered
زمان ارسال Not filtered
No data to display
کاربردهای فولاد کربنی A537

مخازن صنعتی
ماشین آلات و تجهیزات راهسازی
تجهیزات صنایع سیمان
تجهیزات صنایع پتروشیمی
تجهیزات زنراتورها و نیروگاه ها

 

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در برجهای تقطیر

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در پل ها

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در تجهیزات صنعت سیمان

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در جداسازهای صنایع نفت و گاز

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در جرثقیل های کشتی

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در راکتورها

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در سیلوهای صنعتی

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در عدسی مخازن

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در کارخانجات پالپ و کاغذ

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در کارخانجات شیمیایی

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در کالوریفایرهای پتروشیمی

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در کشتی های باری بزرگ

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در ماژول های زیرآب ساحلی

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در ماشین های حمل و فشرده سازی زباله

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن ال ان جی

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن تحت فشار

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن سرمایش صنعتی

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن سوخت

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن صنعتی

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن کروی صنایع نفت و گاز

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن گاز

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن گازهای صنعتی

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن نفت سیار

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن نگهداری مشتقات نفتی

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن نگهداری مواد نفتی

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن نگهداری نفت

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن و سیلوهای صنعتی

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در مخازن و سیلوهای نفت

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در موتورهای بخار

فولاد کربنی A537 مورد استفاده در وینچ های صنایع دریایی

فولاد کربنی A537 مورد استفاده درلانچرهای متحرک ناسا

فولاد کربنی A537 مورد استفاده درمخازن کروی
     

قیمت‌های جهانی و برندهای معتبر تولید کننده فولاد کربنی A537

 
محصول
مفتول میلگرد لوله بدون درز لوله درزدار کویل ورق سرد ورق گرم
قیمت              
ترم تحویل              
تولیدکنندگان معتبر