موجودی انبار
x
کد کالا Not filtered
شرح کالا Not filtered
آلیاژ Filter applied
گروه Not filtered
گرید Not filtered
استاندارد Not filtered
شکل Not filtered
سایز و ابعاد Not filtered
کشور Not filtered
کارخانه Not filtered
وزن واحد Not filtered
واحد Not filtered
قیمت_(تومان/کیلوگرم)  Not filtered
زمان ارسال Not filtered
No data to display
یودیمت 700 (Udimet700)

ترکيب شيميايی Udimet 700 (یودیمت 700)
Nickel
Ni
Balance
Cobalt
Co
18/50
Chromium
Cr
15/10
Molybdenum
Mo
5/00
Aluminium
Al
4/30
Titanium
Ti
3/40
Iron
Fe
1/00
Boron
B
0/03
Carbon
C
0/07
خواص مکانيکی Udimet 700 (یودیمت 700)
سختی (RB) مدول الاستیک (GPa) درصد تغییر طول در 50 میلی‌متر (2 اینچ) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی (MPa)
         

خواص فیزیکی Udimet 700 (یودیمت 700)
چگالی  Udimet700 (g/cm3) مقاومت الکتریکی (cm/Ωµ) نقطه ذوب (ºC) (J/mol.°C) ظرفیت گرمایی ویژه
7/91      


خواص خوردگی Udimet 700 (یودیمت 700)
   تیزاب سلطانی       هیدروژن سولفید
(H2S)   
   اسید فرمیک
(HCOOH)   
   اسید استیک
(CH3COOH)   
   کلر
(-Cl)   
   آب دریا
(3/5%NaCl)   
   اسید نیتریک
(HNO3)   
   اسید فسفریک
(H3PO4)   
   اسید هیدروفلوئوریک
(HF)   
   اسید هیدروکلریک
(HCl)   
   اسید سولفوریک
(H2SO4)   
                       

خواص حرا
رتی و اکسیداسیون Udimet 700 (یودیمت 700)
حداکثر دمای کاری ºC ، Udimet700 ضريب هدايت حرارتی  Udimet700 W/m.K ضریب انبساط حرارتی، m/K/µm
پیوسته

ناپیوسته
---
   

استانداردهای Udimet 700 (یودیمت 700)
نام‌های دیگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
5846 687

ویژگی‌های کلیدی Udimet 700 (یودیمت 700)

یک آلیاژ پایه نیکل که در دماهای بالا، استحکام بالایی دارد.
به شکل شمشال و میله‌های فورج شده قابل استفاده است.


کاربردهای Udimet 700 (یودیمت 700)


پره و دیسک توربین‌های گازی
 


سوپرآلیاژیودیمت 700 مورد استفاده در پره های توربین
(Udimet 700)

سوپرآلیاژیودیمت 700 مورد استفاده در دیسک توربین
(Udimet 700)

سوپرآلیاژیودیمت 700 مورد استفاده در موتورهای توربوپراب
(Udimet 700)

سوپرآلیاژیودیمت 700 مورد استفاده درتجهیزات فضایی ( Udimet 700 )
 

قیمت های جهانی و برندهای معتبر تولید کننده یودیمت 700

 
محصول
مفتول میلگرد لوله بدون درز لوله درزدار کویل ورق سرد ورق گرم
قیمت              
ترم تحویل              
تولیدکنندگان معتبر