موجودی انبار
x
کد کالا Not filtered
شرح کالا Not filtered
آلیاژ Filter applied
گروه Not filtered
گرید Not filtered
استاندارد Not filtered
شکل Not filtered
سایز و ابعاد Not filtered
کشور Not filtered
کارخانه Not filtered
وزن واحد Not filtered
واحد Not filtered
قیمت_(تومان/کیلوگرم)  Not filtered
زمان ارسال Not filtered
No data to display

ترکيب شيميايی Al 5456 (آلومينيوم 5456)

Aluminium
Al
Balance
Magnesium
Mg
4/70-5/50
Manganese
Mn
0/50-1/00
Iron
Fe
0/00-0/40
Zinc
Zn
0/25
Titanium
Ti
0/20
Chromium
Cr
0/05-0/20
Copper
Cu
0/10
Silicon
Si
0/00-0/25
Other
-
0/15خواص مکانيکی Al 5456 (آلومينيوم 5456)
سختی (RB) مدول الاستيک (GPa) درصد تغيير طول در 50 ميلی‌متر (2 اينچ) استحکام تسليم (MPa) استحکام کششی (MPa)
  75 24 159 310

خواص خوردگی Al 5456 (آلومينيوم 5456)
    تيزاب سلطانی         هيدروژن سولفيد
(H2S)    
    اسيد فرميک
(HCOOH)    
    اسيد استيک
(CH3COOH)    
    کلر
(-Cl)    
    آب دريا
(3/5%NaCl)    
    اسيد نيتريک
(HNO3)    
    اسيد فسفريک
(H3PO4)    
    اسيد هيدروفلوئوريک
(HF)    
    اسيد هيدروکلريک
(HCl)    
    اسيد سولفوريک
(H2SO4)    
    

استانداردهای Al 5456 (آلومينيوم 5456)
نام‌های ديگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
  B209
B210
B221
B241
B548

 

  A95456      حداکثر دمای کاری ºC) Al 5456) چگالی g/cm3) Al 5456) ضريب هدايت حرارتی W/m.K) Al 5456)
   2/66  117ويژگی‌های کليدی Al 5456 (آلومينيوم 5456)

استحکام خوب
قابلیت جوشکاری
حفظ استحکام بعد از جوشکاری
قابلیت سخت شدن با عملیات حرارتی ندارد.
برای استفاده در دمای بالاتر از 66 توصیه نمی‌شود. (به دلیل تسریع پیرسختی در دمای بالا که حساسیت آلیاژ را به خوردگی تنشی افزایش می‌دهد)
 


کاربردهای Al 5456 (آلومینیوم 5456)


قابل استفاده در ساختمان‌هایی که نیاز به جوشکاری و استحکام بالا دارند.
صنایع دریایی
مخازن تحت فشار
تانک‌های ذخیره و نگهداری
 

قیمت های جهانی و برندهای معتبر تولید کننده آلومینیوم Al 5456

 
محصول
مفتول میلگرد لوله بدون درز لوله درزدار کویل ورق سرد ورق گرم
قیمت              
ترم تحویل              
تولیدکنندگان معتبر