لیست قیمت و موجودی انبار بروز رسانی: جمعه 17 مرداد 1399
x
کد کالا Not filtered
شرح کالا Not filtered
آلیاژ Filter applied
گروه Not filtered
گرید Not filtered
استاندارد Not filtered
شکل Not filtered
سایز و ابعاد Not filtered
کشور Not filtered
کارخانه Not filtered
مقدار Not filtered
واحد Not filtered
قیمت واحد/تومان  Not filtered
زمان ارسال Not filtered
No data to display

اینکولوی 803 (Incoloy 803)

ترکيب شيميايی Incoloy 803 (اینکولوی 803)
Iron
Fe
Balance
Nickel
Ni
32/00-37/00
Chromium
Cr
25/00-29/00
Manganese
Mn
1/50
Copper
Cu
0/75
Aluminium
Al
0/15-0/60
Titanium
Ti
0/15-0/60
Silicon
Si
1/00
Carbon
C
0/06-0/10
Sulfur
S
0/015

خواص مکانيکی Incoloy 803 (اینکولوی 803)
سختی مدول الاستیک (GPa) درصد تغییر طول در 50 میلی‌متر (2 اینچ) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی (MPa)
  195 43 231 587

خواص فیزیکی Incoloy 803 (اینکولوی 803)
چگالی  Incoloy803 (g/cm3) مقاومت الکتریکی (cm/Ωµ) نقطه ذوب (ºC) (J/mol.°C) ظرفیت گرمایی ویژه
7/86      

خواص خوردگی Incoloy 803 (اینکولوی 803)
تیزاب سلطانی هیدروژن سولفید
(H2S)
اسید فرمیک
(HCOOH)
اسید استیک
(CH3COOH)
کلر
(-Cl)
آب دریا
(3/5%NaCl)
اسید نیتریک
(HNO3)
اسید فسفریک
(H3PO4)
اسید هیدروفلوئوریک
(HF)
اسید هیدروکلریک
(HCl)
اسید سولفوریک
(H2SO4)
                     

خواص حرا
رتی و اکسیداسیون Incoloy 803 (اینکولوی 803)
حداکثر دمای کاری ºC ، Incoloy803 ضريب هدايت حرارتی Incoloy803 W/m.K ضریب انبساط حرارتی، m/K/µm
پیوسته

ناپیوسته
---
   

استانداردهای Incoloy 803 (اینکولوی 803)
نام‌های دیگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
      S 35045      


ویژگی‌های کلیدی Incoloy 803 (اینکولوی 803)

دارای استحکام در دمای بالا
مقاومت خوب در برابر کربونیزه شدن و اکسیداسیون چرخه‌ای و خوردگی
دارای استحکام چرخه‌ای
درای چقرمگی شکست


کاربردهای Incoloy 803 (اینکولوی 803)


تجهیزات صنایع شیمیایی
صنایع پتروشیمی
لوله‌های پیرولیز در کوره‌های اتیلن فشار بالا
 


سوپرآلیاژ اینکولوی 803 مورد استفاده درتجهیزات صنایع پتروشیمی
( Incoloy 803)

سوپرآلیاژ اینکولوی 803 مورد استفاده درتجهیزات صنایع شیمیایی
( Incoloy 803)

سوپرآلیاژ اینکولوی 803 مورد استفاده درسوپرهیتره
( Incoloy 803)

سوپرآلیاژ اینکولوی 803 مورد استفاده درلوله‌های پیرولیز در
کوره‌های اتیلن فشار بالا ( Incoloy 803)

 
 

قیمت های جهانی و برندهای معتبر تولید کننده اینکولوی Incoloy 803

 
محصول
مفتول میلگرد لوله بدون درز لوله درزدار کویل ورق سرد ورق گرم
قیمت              
ترم تحویل              
تولیدکنندگان معتبر