لیست قیمت و موجودی انبار بروز رسانی: جمعه 17 مرداد 1399
x
کد کالا Not filtered
شرح کالا Not filtered
آلیاژ Filter applied
گروه Not filtered
گرید Not filtered
استاندارد Not filtered
شکل Not filtered
سایز و ابعاد Not filtered
کشور Not filtered
کارخانه Not filtered
مقدار Not filtered
واحد Not filtered
قیمت واحد/تومان  Not filtered
زمان ارسال Not filtered
No data to display

اینکونل 925 (Inconel 925)


ترکيب شيميايی Inconel 925 (اینکونل 925)
Nickel
Ni
38/00-46/00
Molybdenum
Mo
2/50-3/50
Chromium
Cr
19/50-23/50
Iron
Fe
22/00
       

خواص مکانيکی Inconel 925 (اینکونل 925)
سختی (HRC) مدول الاستیک (GPa) درصد تغییر طول در 50 میلی‌متر (2 اینچ) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی (psi)
199 24 755 1090

خواص فیزیکی Inconel 925 (اینکونل 925)

چگالی  Inconel 925(g/cm3) مقاومت الکتریکی (cm/Ωµ) نقطه ذوب (ºC) (J/mol.°C) ظرفیت گرمایی ویژه
8/05      

خواص خوردگی Inconel 925 (اینکونل 925)
تیزاب سلطانی هیدروژن سولفید
(H2S)
اسید فرمیک
(HCOOH)
اسید استیک
(CH3COOH)
کلر
(-Cl)
آب دریا
(3/5%NaCl)
اسید نیتریک
(HNO3)
اسید فسفریک
(H3PO4)
اسید هیدروفلوئوریک
(HF)
اسید هیدروکلریک
(HCl)
اسید سولفوریک
(H2SO4)

خواص حرارتی و اکسیداسیون Inconel 925 (اینکونل 925)

حداکثر دمای کاری ºC ، Inconel 925 ضريب هدايت حرارتی  Inconel 925 W/m.K ضریب انبساط حرارتی، m/K/µm
پیوسته

ناپیوسته
982
   

استانداردهای Inconel 925 (اینکونل 925)
نام‌های دیگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
             


ویژگی‌های کلیدی Inconel 925 (اینکونل 925)

 


کاربردهای Inconel 925 (اینکونل 925)


 مناسب برای تجهیزات چاه‌های عمیق و سطحی نفت
 
 

سوپرآلیاژ Inconel 925
مورد استفاده در پمپ های تجهیزات سرچاهی نفت

سوپرآلیاژ Inconel 925
مورد استفاده در
تجهیزات دریایی

سوپرآلیاژ Inconel 925
مورد استفاده در
لوله های سرچاهی نفت

سوپرآلیاژ Inconel 925
مورد استفاده در
اتصال لوله استخراج نفت

سوپرآلیاژ Inconel 925
مورد استفاده در
پیچ و اتصالات صنایع نفت و گاز

سوپرآلیاژ Inconel 925
مورد استفاده در
تیوبینگ هنگر شیرهای سرچاهی نفت

سوپرآلیاژ Inconel 925
مورد استفاده در
سیستم های لوله کشی استحکام بالای صنایع نفت و گاز

سوپرآلیاژ Inconel 925
مورد استفاده در
شیرهای سرچاهی نفت

سوپرآلیاژ Inconel 925
مورد استفاده در
شیرهای صنایع نفت و گاز

قیمت های جهانی و برندهای معتبر تولید کننده اینکونل 925 (Inconel925)

 
محصول
مفتول میلگرد لوله بدون درز لوله درزدار کویل ورق سرد ورق گرم
قیمت              
ترم تحویل              
تولیدکنندگان معتبر